De zes bouwstenen van Lijn 83

Draai de kubus met je muis, klik op één van de vlakken en verdiep je in onze bouwstenen!

Lef

Lijn 83 is zelfverzekerd en durft zich uit te spreken en te kiezen in het belang van het kind en in het belang van kwalitatief onderwijs. Lijn 83 verlegt grenzen en durft buiten de lijnen te kleuren omdat de organisatie zich realiseert dat de kleuren buiten de lijn tot volle ontwikkeling komen. Bovendien is Lijn 83 zichtbaar om zo een betrouwbaar gesprekspartner te zijn voor alle partijen in de omgeving van het kind en de ouders.

Focuspunten

 1. Kinderen en medewerkers verleggen hun grenzen.
 2. Lijn 83 investeert in goede relaties met de partners in het onderwijslandschap en in de omgeving.
 3. Scholen en medewerkers zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie die zij bekleden.
 4. Lijn 83 is trots op de dorpen waarin zij actief is en investeert in een goede positie in deze gemeenschappen.
 5. Lijn 83 weet wat zij te bieden heeft en wat waar te halen valt.
 6. Visie op leiderschap: het runnen van een school versus het aansturen van een organisatie.

LÉÉR-kracht

Lijn 83 gelooft in de kracht van leren. Medewerkers zetten kinderen in hun LÉÉR-kracht.

Focuspunten

 1. Innoveren door te leren & leren door te innoveren.
 2. Medewerkers ontdekken, kennen en benutten hun talent en dat van anderen.
 3. Lijn 83 denkt kansgericht en benadert ieders leerproces proactief.
 4. Medewerkers maken het verschil.
 5. Medewerkers dragen kennis over, ontwikkelen vaardigheden en zijn coach en begeleider.
 6. Scholen creëren een veilige omgeving waar léér-kracht rijpt.

Delen = vermenigvuldigen

De medewerkers van Lijn 83 staan met elkaar in verbinding en leren van elkaar. Door collegiaal en schooloverstijgend contact tussen medewerkers wordt kennis gedeeld en daarmee vermenigvuldigd. Medewerkers geven vorm aan een actieve leergemeenschap en wisselen informatie, kennis en materialen uit. Scholen en medewerkers ondersteunen elkaar op relevante gebieden.

Focuspunten

 1. Lijn 83 scholen en medewerkers versterken elkaar.
 2. Samen om elkaar te versterken.
 3. De kracht van Lijn 83 is groter dan de optelsom van meerdere unieke delen.
 4. Het bestuurskantoor ondersteunt en richt zich met name op innovatief onderwijs en een efficiënte bedrijfsvoering.
 5. Iedere school heeft een eigen visie op onderwijs waardoor Lijn 83 kinderen en ouders een keuzemogelijkheid biedt.

Met open vizier

Lijn 83 is als een kind: leergierig, nieuwsgierig, toegankelijk, eerlijk en transparant. Organisatiedoelstellingen zijn helder en worden met elkaar gedeeld. Dit geldt ook voor de leerdoelen van kinderen én medewerkers. Deze zijn open, bespreekbaar en acceptabel. Ook complexe ontwikkelingen en tendensen zoals krimp en lerarentekort worden besproken en gedeeld, zodat samen naar andere wegen gezocht kan worden. Deze openheid leidt tot vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Focuspunten

 1. Niemand is af, niemand is klaar.
 2. Openheid over leerdoelen op ieder niveau, van ieder individu.
 3. Medewerkers weten zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en van de organisatie.

Wereldkinderen

Lijn 83 stelt het kind centraal. De wereldburger die hier & nu leert en leeft op onze scholen. Maar ook dit kind in de toekomst. Lijn 83 bereidt kinderen voor op hun toekomst door basisvaardigheden aan te leren en talenten verder te ontwikkelen. Kinderen worden hierbij gezien als wereldburgers die in groeiende mate zelf de regie voeren en eigenaar zijn van hun ontwikkeling.

Focuspunten

 1. Lijn 83 is nieuwsgierig en onderzoekt inzichten over de manier waarop kinderen leren, zoals bewegend leren.
 2. De ontwikkeling van kinderen staat bovenaan en is leidend voor het onderwijssysteem.
 3. Kinderen leren leren.
 4. Vaardigheden die passen bij deze tijd.
 5. Lijn 83 laat kinderen groeien tot wie ze zijn.

Gearmd met omgeving

Lijn 83 staat centraal in de samenleving en ziet de ontwikkeling van kinderen als een gedeelde verantwoordelijkheid. Lijn 83 gaat uit van de driehoek kind-ouder-school. Daarnaast creëert Lijn 83 wederkerige ontwikkelingsmogelijkheden door samen te werken met kinderopvang en scholen voor speciaal onderwijs. Lijn 83 staat in verbinding met haar partners.

Focuspunten

 1. De scholen van Lijn 83 staan letterlijk en figuurlijk middenin de samenleving.
 2. Lijn 83 onderzoekt mogelijkheden en kansen om onderwijs te verbeteren en een afspiegeling te zijn van de maatschappij.
 3. Lijn 83 werkt samen en benut expertise.
 4. De wereld naar binnen halen.
 5. Lijn 83 neemt regie in onderwijs en reageert proactief.